T'interessa

Organismes

Portals

Esport d'Elit

Esport d'Elit

  • DECRET 39/2020, de 20 de març, del Consell de mesure de suport a esportistes d'elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana (DOGV 8784, de 8.4.2020).
  • Ordre 44/2021, de 10 de desembre de 2021, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'estableixen els criteris, condicions i procediment per a la inclusió en les llistes d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana i en les llistes de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana, així com la participació en els programes de tecnificació esportiva (DOCV 9261, de 21.1.2022).
  • Reial Decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment (BOE 177, de 25.7.2007).
  • Ordre de 15 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen mesures per a promoure i facilitar l'educació en les diferents ofertes formatives del sistema educatiu, per als esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana (DOCV 6059, de 17.7.2009).
  • Decret 120/2014, de 18 de juliol, del Consell, pel qual es regula la concessió de la Medalla i Placa de la Generalitat al Mèrit Esportiu (DOCV 7321, de 21.7.2014).