T'interessa

Organismes

Portals

Información sobre los planes de especialización deportiva

Información sobre los planes de especialización deportiva

CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA DE XEST

Les tendències actuals de l'esport d'alta competició exigeixen progressivament una més primerenca detecció de talents i l'obtenció de prematurs rendiments en les màximes categories, oblidant gran part de la formació acadèmica del jove i restringint-li oportunitats laborals després de la seua vida esportiva.

El centre de tecnificació esportiva de Xest naix amb el propòsit d'evitar aquestes disfuncions relacionades amb la concepció de formar esportistes sense atendre altres aspectes de la seua formació personal, acadèmica i social, i es fa un pas avant, integrant totes dues dimensions de la formació integral de la persona, alhora que es vetla per la promoció d'oportunitats en la seua vida futura, després de la finalització de la seua carrera esportiva.

El centre de tecnificació esportiva de Xest està situat en el Complex Educatiu de Xest, pròxim a la localitat de Xest i en els voltants del Circuit de Velocitat de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo en el qual es troba el Centre de tecnificació Esportiva del Motor.

PLANS D'ESPECIALITZACIÓ ESPORTIVA

En el Centre de Tecnificació Esportiva de Xest, es desenvolupen, durant el curs escolar, 14 programes en règim de concentració permanent, els Plans d'Especialització Esportiva, en els quals actualment s'integren uns 350 esportistes entre 12 i 19 anys, en règim d'internat, que estudien Ensenyament Secundari Obligatori i Batxillerat en un IES específic d'alumnes esportistes.

Els entrenaments es desenvolupen entre el dilluns a la vesprada i el divendres al matí, completant en total 7 sessions.

Els programes estan planificats i dirigits per entrenadors designats des de cadascuna de les federacions esportives implicades, que són les responsables del procés de selecció d'esportistes.

Les sessions d'entrenament del divendres a la vesprada i el cap de setmana es realitzen amb el respectiu club o federació autonòmica en instal·lacions esportives pròximes al domicili familiar, en un intent de mantenir tant el contacte amb la família com amb el club esportiu d'origen.

Els plans d'especialització esportiva es desenvolupen entre setembre i juny, excepte en els períodes de vacances escolars.

Objectiu:

L'objectiu fonamental d'aquests programes és afavorir la formació integral dels esportistes, permetent compaginar adequadament el desenvolupament de la seua activitat acadèmica amb les exigències que implica la preparació per a l'esport de rendiment.

Beca acadèmic esportiva:

Els esportistes immersos en aquest projecte són tots interns i gaudeixen d'una beca acadèmic-esportiva que inclou:

• Plaça escolar en el C. E. de Xest en grup específic d'esportistes i amb un horari especial de classes.
• Residència i manutenció.
• Inclusió en un programa específic d'entrenament dirigit per tècnics de la corresponent federació esportiva en les instal·lacions esportives del Complex Educatiu de Xest.

OFERTA EDUCATIVA

En l'I.E.S. núm. 1 s'imparteixen els següents estudis:
1° - 2° - 3° - 4° E.S.O.
Batxillerat modalitat en 3 anys).

Els 320 alumnes que, de mitjana, s'incorporen anualment en els Plans d'Especialització Esportiva, cursen estudis en l'I.E.S. núm. 1 del Complex Educatiu de Xest i estan distribuïts en grups específics d'esportistes amb un horari adaptat que els permet compaginar la seua activitat acadèmica amb el seu entrenament esportiu.

Horaris Generals dels Plans d'Especialització

Residències d'esportistes

La totalitat d'alumnes esportistes que formen part dels Plans d'Especialització Esportiva són interns i tots ells estan distribuïts en cinc col·legis o residències (tres residències de xics i dos de xiques).

Un equip de docents es responsabilitza de cadascuna de les residències. La seua missió fonamental consisteix a impartir una formació a l'alumne que li faça capaç de:

• Aprendre a conviure.
• Desenvolupar els seus hàbits personals, intel·lectuals i convivencials que li faciliten la maduresa adequada com a persona i li capaciten millor per a les seues tasques escolars.
• Saber emprar el seu temps d'estudi i el seu temps lliure.

ESPORTS:

Badminton, Handbol, Beisbol i Sofbol, Esport d'orientació, Karate, Natació, Hoquei, Padel, Rugbi, Taekwondo, Tennis de Mesa, Tir amb arc, Triatlon i Voleibol.

Convocatòria d'accés de nous alumnes

Durant el mes de març es convoquen les places per als nous alumnes. En cada convocatòria s'especifiquen els esports per als quals es convoquen places, el nombre de places convocades i els requisits exigits per a poder accedir a les proves de selecció dels diferents esports.

Les proves de selecció es realitzen durant els mesos d'abril i maig i són convocades per les federacions esportives. Encara que quasi totes les proves es realitzen en el CE de Xest, tant la instal·lació com l'horari depenen de la convocatòria que establisca la federació esportiva corresponent.

Una vegada realitzades les proves de selecció, els alumnes proposats per les federacions esportives passen un reconeixement mèdic d'aptitud per a la pràctica esportiva en els serveis de suport a l'esportista de Xest. En la seua visita al Centre, s'informa els nous alumnes i als seus pares del funcionament dels plans d'especialització i del procediment per a formalitzar la seua matrícula durant el mes de juliol.

A la fi del mes de juny es reuneix la Comissió Tècnica per a l'admissió definitiva dels alumnes dels plans, tant dels alumnes de nova incorporació com dels antics alumnes, que poden causar baixa per motius acadèmics, esportius o de comportament .