T'interessa

Organismes

Portals

"EN MOVIMENT" Programa de prescripció d'activitat i exercici físic orientat a la salut

"EN MOVIMENT" Programa de prescripció d'activitat i exercici físic orientat a la salut

"EN MOVIMENT" Programa de prescripció d'activitat i exercici físic orientat a la salut

NORMATIVA

Conveni: Resolució de 19 de juny de 2023, de la directora general de Relacions amb Les Corts, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es publica el conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través dels conselleries de Sanitat Universal i Salut Pública, i Educació, Cultura i Esport, i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, per a realitzar un programa de prescripció d'activitat i exercici físic orientat a la salut dones d'Atenció Primària del Sistema Valencià de Salut en els municipis de la Comunitat Valenciana denominat «En moviment». DOGV Conveni.

Pla: Resolució de 25 de maig de 2023, conjunta de la secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic i del secretari autonòmic de Cultura i Esport, per la qual s'aprova el Pla autonòmic de prescripció d'activitat i exercici físic orientat a la salut denominat «En moviment». DOGV Pla.

Podran ser beneficiaris d'estes subvencions els municipis, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, així com organismes i entitats del sector públic adscrites a les anteriors, que s'adherisquen al conveni i que en el seu àmbit territorial, creen, almenys, una unitat d'activitat i exercici físic (UAEF), i implanten i executen un programa de prescripció d'activitat i exercici físic orientat a la salut denominat "En moviment".

CONVOCATÒRIA

(Enllaç presentació SOL·LICITUD exclusivament telemàtica)

Finalització termini de sol·licitud: 29 de febrer de 2024.

Resolució de la convocatòria en el DOGV

Annex II – Sol·licitud “En Moviment”

Annex III – Declaració responsable

ADJUDICACIÓ

Resolució d'adjudicació en el DOGV

JUSTIFICACIÓ

(Enllaç presentació JUSTIFICACIÓ exclusivament telemàtica)

Finalització termini de justificació: 31 d'octubre de 2024.

Annex V – Certificat de despeses.

Annex VI – Relació de despeses.