T'interessa

Organismes

Portals

Integració a través de l'activitat física i l'esport. Ajudes per a col- lectius de la diversitat.

Integració a través de l'activitat física i l'esport. Ajudes per a col- lectius de la diversitat.

Podran sol·licitar aquestes subvencions les entitats esportives sense ànim de lucre, que realitzen actuacions i programes que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l'activitat física i l'esport, que desenvolupen la seua activitat dins de l'àmbit competencial de la Generalitat, excloent la participació en competicions oficials.

Es consideren col·lectius de la diversitat aquells en risc d'exclusió social per raó d'orientació sexual, identitat de gènere, raça, ètnia, situació de pobresa, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, i els que integren persones amb discapacitat o diversitat funcional.

Bases reguladores de les subvencions destinades a entitats esportives sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l'activitat física i l'esport

CONVOCATÒRIA

(ENLLAÇ Presentació SOL·LICITUD exclusivament telemàtica)

Finalització termini sol·licituds: 31 de enero de 2024.

ADJUDICACIÓ

Resolució d'adjudicació en DOGV

JUSTIFICACIÓ

(ENLLAÇ Presentació JUSTIFICACIÓ exclusivament telemàtica).

Finalització termini justificació: 30 de setembre de 2024.