T'interessa

Organismes

Portals

Integració a través de l'activitat física i l'esport. Ajudes per a col- lectius de la diversitat.

Integració a través de l'activitat física i l'esport. Ajudes per a col- lectius de la diversitat.

Podran sol·licitar aquestes subvencions les entitats esportives sense ànim de lucre, que realitzen actuacions i programes que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l'activitat física i l'esport, que desenvolupen la seua activitat dins de l'àmbit competencial de la Generalitat, excloent-ne la participació en competicions oficials.

Es consideren col·lectius de la diversitat aquells en risc d'exclusió social per raó d'orientació sexual, identitat de gènere, raça, ètnia, situació de pobresa, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, i els que integren persones amb discapacitat o diversitat funcional.

Bases reguladores de les subvencions destinades a entitats esportives sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l'activitat física i l'esport

CONVOCATÒRIA

(ENLLAÇ Presentació SOL·LICITUD exclusivament telemàtica)

Finalització termini sol·licituds: 31 de enero de 2024.

ADJUDICACIÓ

Resolució d'adjudicació en DOGV

JUSTIFICACIÓ

(ENLLAÇ Presentació JUSTIFICACIÓ exclusivament telemàtica).

Finalització termini justificació: 30 de setembre de 2024.