T'interessa

Organismes

Portals

Menú de navegació

Ajudes per a l'Organització de Campionats d'Europa i del Món en màximes categories i competicions de nivell equiparable

Ajudes per a l'Organització de Campionats d'Europa i del Món en màximes categories i competicions de nivell equiparable

  • 2024 - Línia Nominativa S0804

 

  • OBLIGACIONS de les beneficiaris relacionades amb l'ús de logotips:

- Fer constar expressament en tota informació o documentació pròpia de l'esdeveniment esportiu subvencionat la col·laboració de la Generalitat.

- Col·locar en les instal·lacions en lloc visible i durant la realització de l'esdeveniment, publicitat estàtica al·lusiva a la col·laboració de la Generalitat.

- Fer constar en la web de l'entitat la subvenció concedida indicant almenys, l'entitat concedent, l'import rebut i l'actuació subvencionada.

ADJUDICACIÓ

  • Publicació en el DOGV núm 9.680 de 11.9.2023

- El termini màxim per a la justificació de la subvenció serà de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la finalització de l’esdeveniment i, per als que ja estigueren finalitzats, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució.

- Per als esdeveniments esportius que es realitzen en el mes de desembre de 2023, el termini de presentació de la justificació en cap cas podrà ser posterior al dia 18 de desembre de 2023.

Convocatòries anteriors: