T'interessa

Organismes

Portals

Jocs Esportius. Ajudes a Entitats Locals què organitzen fase intermunicipal.

Jocs Esportius. Ajudes a Entitats Locals què organitzen fase intermunicipal.

A fi de promocionar aquesta àrea esportiva de promoció de l'activitat física i l'esport a través de les competicions intermunicipals en els ajuntaments de la nostra Comunitat, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a través de la Direcció General d'Esport, a la qual s'atribueixen les funcions de promocionar i organitzar l'esport en edat escolar, té la intenció d'instrumentar un règim d'ajudes que s'ajustarà als criteris de concurrència, publicitat i objectivitat en la seua concessió.

Bases reguladores de les subvencions destinades a les entitats locals que organitzen competició intermunicipal dins dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

 

CONVOCATÒRIA I IMPRESOS (ENLLAÇ Presentació SOL·LICITUD exclusivament telemàtica)

Finalització termini sol·licituds: 31 - GENER - 2024

Resolució de convocatòria

 

ADJUDICACIÓ

Resolució de concessió subvencions

 

MODELS DE JUSTIFICACIÓ

Models de justificació econòmica.

 

JUSTIFICACIÓ (ENLLAÇ presentació JUSTIFICACIÓ exclusivament telemàtica)

Finalització termini justificació: 30 - SETEMBRE - 2024