T'interessa

Organismes

Portals

Jocs Esportius. Iniciació al Rendimient

Jocs Esportius. Iniciació al Rendimient

Els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana proposen una adaptació del fenomen competitiu servint com a complement a la pròpia activitat esportiva que desenvolupen els joves en edat escolar a través de les diferents entitats, i contemplant els valors formatius i constructors de la personalitat que han de considerar-se en aquestes edats. 

Comprenen el nivell d'iniciació al rendiment, que presenta un objectiu més competitiu que el nivell general de promoció, i constitueix la primera etapa en el camí cap a l'esport d'elit i alt rendiment, més adaptat pel seu nivell i organització a entitats que per la seua estructura organitzativa i esportiva així ho aconsellen.

A fi de promocionar aquesta àrea esportiva, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, a través de la Direcció general d'Esport, a la qual s'atribueixen les funcions de promocionar i organitzar l'esport en edat escolar, té la intenció d'instrumentar un règim d'ajudes que s'ajustarà als criteris de concurrència, publicitat i objectivitat en la seua concessió.

AJUDES A ENTITATS INSCRITES I QUE PARTICIPEN EN EL NIVELL D'INICIACIÓ AL RENDIMENT- 

Podran sol•licitar aquestes ajudes les entitats públiques o privades que complisquen els requisits següents:
1. Estar legalment constituïda i inscrita en el registre públic corresponent.
2. Estar inscrita i participar en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana amb equips en el nivell d'iniciació al rendiment en les modalitats esportives d'Atletisme, Basquetbol, Handbol, Natació, Rugbi,Triatlón i Voleibol, d'acord amb les bases de competició i les establides en la resolució de convocatòria dels dits Jocs.
3. Tots aquells altres requisits que establix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Les sol·licituds es realitzen exclusivament online.
 

Enllaç ajudes


Bases reguladores.