T'interessa

Organismes

Portals

CEPAFE- PROJECTES PEAFS

CEPAFE- PROJECTES PEAFS

Centres Educatius Promotors de l'Activitat Física i l'Esport. CEPAFE

 La Llei  2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana, estableix en l'article 3 com una línia general d'actuació de la Generalitat "implantar i desenvolupar programes esportius en l'edat escolar, amb especial atenció a l'exercici d'activitats extraescolars de caràcter recreatiu o competitiu en els centres docents com a garantia i mitjà de la formació integral dels joves".


A més, estableix en l'article 34.2 que la Generalitat reconeixerà els centres que promoguen l'activitat física i l'esport fora de l'horari lectiu i que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre com a centres educatius promotors de l'activitat física i l'esport.

El Pla Integral per a l'Activitat Física i l'Esport estableix entre els seus objectius generals incrementar notablement el nostre nivell de pràctica esportiva i generalitzar l'esport en l'edat escolar. Així mateix figuren entre els seus objectius específics per a l'edat escolar: promoure la concepció de l'activitat física i l'esport com un element fonamental d'un estil de vida saludable. Per a això, una de les seues mesures consisteix a impulsar la creació del projecte d'esport, activitat física i salut (PEAFS) dins del projecte educatiu del centre, potenciant la figura del coordinador/a esportiu/a.

Des de la Generalitat ja es duen a terme diferents programes educatius i esportius per al foment de l'activitat física i l'esport, però donada la seua transcendència en el desenvolupament personal i social dels escolars, en la millora de la salut pública i considerant la creixent preocupació per l'increment del sedentarisme, sobrecàrrega i obesitat en els xiquets/as en edat escolar, el present programa persegueix, entre altres objectius, la formació en hàbits saludables i educació en valors, fomentant la pràctica de l'activitat física i l'esport amb l'ampliació del nombre d'escolars que la practiquen.

Per a ser considerat Centre Educatiu Promotor de l'Activitat Física i l'Esport (CEPAFE), s'ha de desenvolupar en el centre un projecte d'esport, activitat física i salut, integrat en el Projecte Educatiu de Centre.

GUIA INFORMATIVA CEPAFE

 

SOL·LICITUD ESPORT A L'ESCOLA DELS CENTRES CEPAFE A FEDERACIONS

 

Documents relacionats