Andalucía

Andalucía

 

 • LEI 1/2014, de 24 de juny, de Transparència Pública d'Andalusia (BOJA núm. 124 de 30-06-2014)
 • LLEI 6/2013, de 22 d'octubre, per la qual es modifica la Llei 7/2011, de Documents, Arxius i Patrimoni Documental d'Andalusia  (BOJA  n. 218 de 06-11-2013)
 • LLEI 7/2011, de 3 de novembre, de Documents, Arxius i Patrimoni Documental d'Andalusia (BOE n. 286, 28-11-2011) (BOJA n .222, 11-11-2011) 
 • ORDRE de 20 de febrer de 2007, conjunta de les Conselleries de Justícia i Administració Pública i de Cultura, per la qual es regula la implantació i ús del Sistema d'Informació per a la Gestió dels Arxius de titularitat i/o gestió de la Junta d'Andalusia (projecte @rchivA Andalusia) (BOJA n.71, 11-04-2007) 
 • LLEI 14/2007, de 26 de novembre de 2007. Regula el Patrimoni Històric d'Andalusia (BOE n.38, 13-02-2008) (BOJA n. 248, 19-12-2007) 
 • RESOLUCIÓ  d'11 de novembre de 2002 de la Comissió Andalusa Qualificadora de Documents Administratius que aprova el formulari per a estudis d'identificació de sèries (BOJA n. 8, 14-01-2003)
 • ORDRE de 7 de juliol de 2000, que regula el funcionament de la Comissió Andalusa Qualificadora de Documents Administratius i/o els processos d'identificació, valoració i selecció documentals (BOJA n.88, 01-08-2000) 
 • DECRET 97/2000, de 6 de març, Reglament del Sistema Andalús d'Arxius i desenvolupament de la Llei 3/1984, de 9 de gener, d'Arxius d'Andalusia (BOJA n.43, 11-04-2000) 
 • LLEI 1/1991, de 3 de juliol, de regulació del Patrimoni Històric d'Andalusia (BOJA n.59, 13-07-1991; BOE n.178, 26-07-91) 
 • DECRET 323/1987, de 23 de desembre, de creació de l'Arxiu General d'Andalusia (BOJA núm. 9 de 5 de febrer) 
 • LLEI 3/1984, de 9 de gener, d'Arxius (BOJA, 10-01-1984. C.E. en BOJA, 28-01-1984; BOE, 30-01-1984), modificada per la Llei
 • 3/1999, de 28 de abril (BOJA, 25-05-1999)