Región de Murcia

Región de Murcia

 

  • Carta de Serveis de l'Arxiu General de la Regió de Múrcia (BORM n.188, 16.08.2007). Resolució de la Direcció General de Qualitat i Innovació dels Serveis Públics per la qual s'autoritza les modificacions de la Carta de Servei de l'Arxiu General de la Regió de Múrcia i s'aprova la seua actualització (BORM n. 279, 02.12.2010).
  • ORDRE de 16 de novembre de 2001, de la Conselleria de Turisme i Cultura pel qual es crea el Centre Històric Fotogràfic de la Regió de Múrcia (BORM n.275, 27-11-2001)
  • RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2010 de la Direcció General de Qualitat i Innovació dels Serveis Públics per la qual s'aprova l'actualització de la Carta de Serveis de l'Arxiu General de la Regió de Múrcia i s'ordena la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Regió de Múrcia (BORM n.279, 2-12-2010)
  • DECRET 84/1990, de 16 d'octubre, de creació del Consell Assessor Regional d'Arxius, Biblioteques i Museus (BORM n.268, 21-11-1990)
  • LLEI 6/1990, d'11 d'abril, d'Arxius i Patrimoni Documental de la Regió de Múrcia. (BORM , 22-05-1990; BOE, 17-07-1990)