Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha

 

  • Decret 6/2005, de 18 gener 2005. Aprova el Reglament de funcionament i composició del Consell d'Arxius de Castella-la Manxa. (BOCCLM n.18, 26-01-2005)
  • Llei 19/2002, de 24 d'octubre, d'arxius públics de Castella-la Manxa (DOCM n.141, 15-11-2002)
  • Llei 1/1999, de 4 de març, que modifica la llei 3/1988 de 13 de desembre, d'ordenació de la Funció Pública de Castella-la Manxa. Es crea l'Escala Superior d'Arxius, Biblioteques i Museus i l'Escala Tècnica d'Arxius, Biblioteques i Museus. (DOCLM, 20-03-1999)