RECURSOS PER A LA INVESTIGACIÓ

RECURSOS PER A LA INVESTIGACIÓ

 • Arxiu de la Democràcia. Aquest projecte es va posar en funcionament al 2004, i està organitzat i custodiat per l'Arxiu General de la Universitat d'Alacant. Recull fons documentals escrits, gràfics i sonors de persones o entitats relacionades amb la transició democràtica a Alacant.
 • ARXIU VIRTUAL JAUME I. Projecte vinculat a la Universitat Jaume I on es reunixen, en línia, les transcripcions de la documentació legislativa de Jaume I i qualsevol altre document produït per la Cancelleria Real durant el regnat d'aquest monarca, així com d'altres persones i institucions laiques o eclesiàstiques, amb la intenció de tindre una idea el més exacta possible del que va ser l'activitat de la més alta institució de la corona durant una gran part del segle XIII.
 • Biblioteca Digital Hispánica. Recurs en línia gratuït que proporciona l'accés a més de 10.000 documents digitalitzats de la Biblioteca Nacional, entre els que s'inclouen monografies impreses, manuscrits, dibuixos, fullets, cartells, gravats, atles, mapes o plans.
 • BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL. Projecte de col.laboració entre la UNESCO, la Biblioteca del Congrés dels EUA i altres, on es podrà consultar documentació d'altres biblioteques i arxius de tot el món. Conté accés a manuscrits, mapes, llibres rars i material multimèdia. El seu accés és il.limitat i gratuït.
 • Centre de Documentació de l'Orfeó Català. Col·leccions digitals. La biblioteca de l'Orfeó Català es va formar a l'any 1891 i és una de les principals biblioteques musicals creades per una entitat civil privada a Catalunya. Algunes de les sues col·leccions són de marcat interès per a la comunitat musicològica internacional, a la vegada que conserva un patrimoni singular per a reconstruir la història de la música catalana. Aquest fons en particular, conserva documents amb fotografíes, cartells, música manuscrita i impresa, obres d'art i curiositats com caricatures, etc.
 • BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES. Té com a objectiu principal la difusió de la cultura iberoamericana i oferix lliure accés a les obres més rellevants. Entre els seus continguts hi ha estudis crítics i d'investigació i materials històrics, així com una àmplia varietat de recursos digitals: llibres en versió facsimilar, edicions en text digital, vídeo, àudio, imatges gràfiques, produccions multimèdia, periòdics i revistes.
 • BIVALDI. Biblioteca Valenciana Digital. Biblioteca digital que inclou el catàleg d'obres literàries i científiques valencianes més rellevants i significatives, així com aquelles que puguen ser considerades de major interés per al desenvolupament de la investigació científica sobre el patrimoni històric, bibliogràfic i cultural de la Comunitat Autònoma.
 • CIDA. Centro de Información Documental de Archivos. Òrgan dependent de la Subdirecció dels Arxius Estatals. Difon el Patrimoni Documental Espanyol per mitjà de la producció de distintes bases de dades especialitzades accessibles en línia.
 • CONSELL TÈCNIC D'HERÀLDICA DE LA GENERALITAT VALENCIANA. Conté els escuts i banderes dels municipis de la Comunitat Valenciana aprovats per la Generalitat, en format PDF.
 • DIOSCORIDES. Colección Digital Complutense. Oferix accés públic al seu fons bibliogràfic històric, amb 3.000 llibres digitalitzats a text complet, així com a més de 47.000 gravats i il.lustracions.
 • ENLUMINURES. Base de dades de Manuscrits Il.luminats en les Biblioteques Municipals de França. Es poden consultar gratuïtament més de 80.000 imatges corresponents a més de 4.000 manuscrits.
 • Europeana. Portal que permet explorar més de 15 milions d'ítems corresponents als recursos i col·leccions digitals dels museus, biblioteques, arxius i arxius audiovisuals d'Europa, entre els quals es troben imatges, textos, sons i vídeos. A més permet connectar amb la font original del material per a garantir la seua autenticitat.
 • FAMILY SEARCH. Pàgina dissenyada pel mormons i que conté prop de mil milions de noms en diferents bases de dades.
 • La Guerra de la Independencia a través de los fondos del Archivo Histórico Nacional. L'Arxiu Històric Nacional posa a disposició de tot el públic el resultat de la identificació, descripció i digitalització dels fons que conserva relatius a este període fonamental en la història d'Espanya. A través d'ells, s'oferix un recorregut interpretatiu, la possibilitat de conéixer de primera mà els documents, aprofundir en ells i interactuar per mitjà de recursos educatius.
 • HERALDARIA. Aquesta web ofereix nocions bàsiques en genealogia i heràldica.
 • Proyecto Carmesí (Catálogo de Archivos de la Región de Murcia en la Sociedad de la Información). Projecte iniciat en 2005 i fruit de la cooperació entre diferents organismes, institucions i administracions de la Región de Murcia, l'objectiu del qual és aconseguir la preservació i posterior divulgació dels documents antics custodiats als seus arxius. Fins ara hi ha digitalitzades al voltant de 600.000 pàgines de documents datats entre els segles XIII i XIX.
 • REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA.
 • Acadèmia Valenciana de Genealogia i Heràldica. L'Acadèmia es va constituir el 26 de novembre de 1996, sent el seu primer President-Degà l'Il·lustríssim senyor don Tomás Trenor i Puig, Marqués del Túria. L'Acadèmia Valenciana exerceix, des de la seua creació, una important labor de foment de la cultura, la investigació i el coneixement de ciències com la Genealogia, Heràldica, Nobiliària, Dret Nobiliari, Sigil·lografia, Diplomàtica, Simbologia, Paleografia i Onomàstica. Totes elles disciplines d'alt valor científic estretament vinculades amb la Història.