Galicia

Galicia

 

 • INSTRUCCIÓ, del 7 de desembre de 2011, de la Direcció General del Llibre, Biblioteques i Arxius per a l'establiment de les normes tècniques per a la manipulació de documents físics per part del personal i dels usuaris i usuàries en els arxius propis i gestionats per la Xunta de Galícia. (només en gallec)
 • DECRET 46/2009, de 26 de febrer, sobre els arxius judicials territorials i la Junta d'Expurgació de la Documentació Judicial de Galícia (DOG n.49, 11-03-2009)
 • DECRET 207/2010, de 10 de desembre, pel qual es crea l'Arxiu de Galícia (DOG n.246, 24-12-2010)
 • ORDRE de 30 d'agost de 2010, pel qual s'estableixen les normes per a la realització de transferències documentals amb destinació als arxius dependents de la Xunta de Galícia (DOG n.174, 09-09-2010)
 • ORDRE de 31 d'agost de 2010, per la qual s'estableixen les normes per a la consulta i reproducció dels documents en els arxius propis i gestionats per la Xunta de Galícia (DOG n.175, 10-09-2010)
 • ORDRE d'1 de setembre de 2010, per la qual s'estableixen les normes per a la realització de préstecs de documents entre arxius propis i gestionats per la comunitat autònoma i oficines de la Xunta de Galícia (DOG n.174, 09-09.2010)
 • ORDRE de 4 de setembre de 2012, per la qual s'aproven les normes i models de transferència de documentació judicial i es determina l'inici de les activitats dels arxius judicials territorials i de la Junta d'Expurgació de la Documentació Judicial de Galícia (DOG n.173, 11-09-2012)
 • Esborrany d'Avantprojecte de Llei d'Arxius i documents de Galícia (només en gallec)
 • Esborrador Avantprojecte de Decret pel qual es crea la comissió d'Avaluació Documental de Galícia i es regula el procediment d'avaluació i selecció de documents (només en gallec)
 • Llei 8/1995, de 30 d'octubre, del Patrimoni Cultural de Galícia (DOG n.214, 08-11-1995; BOE n.287, 01-12-1995)
 • DECRET 307/1989, de 23 de novembre, de regulació del sistema d'arxius i el Patrimoni Documental de Galícia (DOG n.23, 01-02-1990; C.E. DOG n.47, 07-03-1990)