ARCHIVE

ARCHIVE

ARCHIVE és l'eina informàtica d'arxiu definitiu d'expedients i documents electrònics del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic va firmar l'1 de juny de 2016 l'adhesió de la Generalitat Valenciana a l'ús d'ARCHIVE com a solució corporativa per a l'arxiu definitiu d'expedients i documentació electrònica, pel fet de no disposar la Comunitat Valenciana d'un servei d'arxiu definitiu electrònic d'expedients electrònics en formats interoperables segons el format previst en el RD 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració electrònica.  

La Comunitat Valenciana, per a aconseguir el compliment de la Llei 39/2015, pel que fa a l'obligació de cada administració pública de mantindre un arxiu electrònic únic, s'adhereix al servici d'arxiu electrònic definitiu, per a remetre-hi els expedients electrònics tramitats des dels seus sistemes d'informació en format electrònic una vegada finalitzats i emmagatzemarà la dita informació en servidors ubicats a la Comunitat Valenciana. En l'actualitat ens trobem en els inicis dels treballs i s'estan duent a terme les primeres proves d'avaluació de l'eina.

A més, oferirà el dret d'accés dels ciutadans als seus expedients arxivats en ARCHIVE.
 
ARCHIVE és una aplicació web d'arxiu definitiu d'expedients i documents electrònics, totalment adequada a l'ENI, que permet tancar el cicle de la tramitació electrònica, per mitjà de la gestió de l'arxiu dels documents electrònics. Més enllà d'aquesta gestió, l'eina posa de manifest la necessitat de culminar les tramitacions electròniques no en el final del tràmit pròpiament dit, sinó en l'arxiu de l'expedient generat durant aquest tràmit. L'expedient electrònic tramitat acaba una vegada que s'arxiva correctament, no abans.