banner OPAC

Dret d'accés sobre l'arxiu electrònic

Dret d'accés sobre l'arxiu electrònic

Dret d'accés dels ciutadans als seus expedients arxivats en el sistema d'arxiu electrònic ARCHIVE.

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic va firmar l'1 de juny de 2016 l'adhesió de la Generalitat Valenciana a l'ús d'ARCHIVE (eina informàtica del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques), com a solució corporativa per a l'arxiu definitiu d'expedients i documentació electrònica, pel fet de no disposar la Comunitat Valenciana d'un servici d'arxiu definitiu electrònic d'expedients electrònics en format interoperables segons el format previst en el RD 4/2010 de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat (d'ara en avant ENI).

La Comunitat Valenciana oferirà el dret d'accés dels ciutadans als seus expedients arxivats en ARCHIVE. S'informarà convenientment sobre el procediment per a exercir el mencionat dret a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana.