Arxius

Enllaços d'interés

Enllaços d'interés

Listat d'enllaços a les pàgines web dels organismes responsables de l'estudi i de la valoració de sèries documentals fora del territori de la Comunitat Valenciana.

  • Administració estatal 

Comissió Superior Qualificadora de Documents Administratius
Enllaç a les resolucions amb les taules de valoració publicades al BOE

  • Administració autonòmica

ANDALUSIA. Comisión Andaluza de Valoración de Documentos

ARAGÓ. Comisión de Valoración de Documentos Administrativos

ASTÚRIES. Comisión de Calificación y Valoración de Documentos Administrativos de la Administración del Principado de Asturias (calendario de conservación de documentos administrativos)

BALEARS. Comissió de Qualificació i Avaluació de Documents

CANÀRIES. Comisión General de Valoración Documental

CASTELLA – LA MANXA. Comisión Calificadora de Documentos Administrativos de Castilla – La Mancha (tablas de valoración)

CASTELLA I LLEÓ. Consejo de Archivos, Bibliotecas y Centros Museísticos de Castilla y León

CATALUNYA. Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental

EXTREMADURA. Comisión de Valoración de Documentos de la Junta de Extremadura

GALÍCIA. Consejo de Evaluación Documental de Galicia

LA RIOJA. Consejería de Administración Pública y Hacienda (en su calidad de órgano de gestión del Sistema de Archivos de La Rioja, de conformidad con el artículo 7 del Decreto 3/2014, de 17 de enero, por el que se regula el procedimiento de valoración para la conservación o eliminación de los documentos que integran el Patrimonio Documental de La Rioja)

MADRID. Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid

MÚRCIA. Consejería de Turismo y Cultura (de conformidad con la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 6/1990, de 11 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la Región de Murcia)

NAVARRA. Comisión de Evaluación Documental

PAÍS BASC. Comisión de Valoración y Selección de Documentación

  • Administració provincial

Comissió d'Identificació i Valoració de la Diputació Provincial d'Osca

  • Administració local

Mesa de Treball d'Arxius de l'Administració Local
Comissió Qualificadora de Documents Administratius de l'Ajuntament de Saragossa

  • Altres institucions

Comissió de Valoració Documental de la Universitat Complutense de Madrid (UCM)