Arxius

Administració de la Generalitat

Administració de la Generalitat

 • Comissió de Valoració Documental de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Resolució de 10 de maig de 2024, del vicepresident primer i conseller de Cultura i Esport per la qual es crea la Comissió de valoració documental de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, i se n’estableix la composició dels membres. (DOGV núm. 9849, de 15/05/2024)

 • Comissió de Valoració Documental de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Resolució de 19 de gener de 2006, del conseller de Sanitat, per la qual es crea la Comissió de Valoració Documental de la Conselleria de Sanitat. (DOGV núm. 5191, de 03/02/2006)

 • Comissió de Valoració Documental de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Resolució de 23 de febrer de 2006, del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es constitueix i es nomenen els membres de la Comissió de Valoració Documental de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació. (DOGV núm. 5215, de 09/03/2006)

Resolució d'11 de novembre de 2010, del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es nomenen els membres de la Comissió de Valoració Documental de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació. (DOCV núm. 6407, de 29/11/2010)

Resolució de 14 de febrer de 2012, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'estableix la composició dels membres de la Comisió de Valoració Documental de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública. (DOCV núm. 6738, de 21/03/2012)

 • Comissió de Valoració Documental de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Resolució de 13 de juny de 2006, del conseller d'Empresa, Universitat i Ciència, per la qual es crea la Comissió de Valoració Documental de la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència. (DOGV núm. 5317, de 03/08/2006)

Resolució de 17 de maig de 2012, del conseller d'Economia, Indústria i Comerç, per la qual es nomenen els membres de la Comissió de Valoració Documental de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç. (DOCV núm. 6.789, de 05/06/2012)

Resolució de 13 de març de 2017, del conseller d'Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es nomenen les persones membres de la comisió de valoració documental de la Conselleria d'Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. (DOGV núm. 8.010, de 29/03/2017)

 • Comissió de Valoració Documental de la Conselleria de d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Resolució de 15 de juny de 2006, de la consellera de Benestar Social, per la qual es crea la Comissió de Valoració Documental de la Conselleria de Benestar Social. (DOGV núm. 5310, de 25/07/2006)

Resolució de 23 de febrer de 2016, de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableix la composició de la Comissió de Valoració Documental de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. (DOGV núm. 7734, de 04/03/2016)

 • Comissió de Valoració Documental de la Conselleria de d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Resolució de 26 de juny de 2006, del conseller d'Argricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es crea la Comissió de Valoració Documental de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. (DOGV núm. 5302, de 13/07/2006)

 • Comissió de Valoració Documental de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Resolució de 10 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, per al qual es crea la Comissió de Valoració Documental de la Conselleria d'Infraestructures i Transport. (DOCV núm. 5744, de 17/04/2008)

 • Comissió de Valoració Documental de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució de 28 de juny de 2013, de la Consellera d'Educació, Cultura i Esport, per al qual es crea la Comissió de Valoració Documental de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. (DOCV núm. 7071, de 19/07/2013)

 • Comissió de Valoració Documental de la Conselleria Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Resolució de 8 d'octubre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'estableix la composició de la Comissió de Valoració Documental de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. (DOCV núm. 8402, de 15/10/2018)

 • Comissió de Valoració Documental de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

Resolució de 13 de octubre de 2021, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es crea la comissió de valoració documental de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. (DOGV núm.  9196, de 18/10/2021)

 • Comissió de Valoració Documental de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

Resolució de 6 de setembre de 2022, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual es crea la Comissió de Valoració Documental de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i s’estableix la composició dels seus membres. (DOGV núm. 9426, de 13/09/2022)

 • Comisió de Valoració Documental de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Resolució de 19 d’abril de 2023, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es crea la Comissió de Valoració Documental de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat i se n’estableix la composició. (DOGV núm. 9600, de 22/05/2023)